Ανακοίνωση – Για τα σοβαρά προβλήματα και το αντιπαιδαγωγικό μπάχαλο που δημιουργεί η κυβέρνηση στα σχολεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΓΜΕ συνεδρίασε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 και κατέληξε στην παρακάτω ανακοίνωση για τη σημερινή κατάσταση στα σχολεία και την εκπαίδευση γενικότερα

Για τα σοβαρά προβλήματα στα σχολεία (pdf)