Κοινή ανακοίνωση της ΑΣΓΜΕ και του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.»

Δείτε την κοινή ανακοίνωση της ΑΣΓΜΕ και του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» για την παιδεία.

Ανακοίνωση Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (pdf)