Ερωτηματολόγιο για τη «Σχολική Στέγη»

Η ΑΣΓΜΕ αποφάσισε την διοργάνωση Ημερίδας με θέμα την «Σχολική Στέγη». Για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων προχώρησε στη σύνταξη ερωτηματολογίων για Ομοσπονδίες, Ενώσεις και Συλλόγους Γονέων με κείμενο οδηγιών συμπλήρωσης. Επισυνάπτουμε τα ερωτηματολόγια και τις οδηγίες συμπλήρωσής τους
Αρχεία: