ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

      ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η σημερινή κυβέρνηση πέρυσι προκήρυξε θέσεις απασχόλησης εργαζομένων οκτάμηνης διάρκειας “γενικών καθηκόντων”, οι οποίοι μέσα στο χάος που επικρατεί στα σχολεία μας, συνεισέφεραν σε ένα βαθμό στο να αντιμετωπιστούν οι πρόσθετες δυσκολίες διοικητικού και γραφειοκρατικού έργου.Παρ’ ότι ατελές, λόγω του ευκαιριακού χαρακτήρα του, της λογικής ανακύκλωσης εργαζόμενων και άνεργων και της απορρόφησης κονδυλίων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, το μέτρο της στελέχωσης των σχολικών μονάδων με προσωπικό υποστήριξης απασχολούμενωνμε την ειδικότητα «ΔΕ Γενικών Καθηκόντων» συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Όλο το προηγούμενο διάστημα αποκτήσαμε μια εικόνα από την ανάγκη που υπάρχει και που και στο παρελθόν είχαμε επισημάνει, για την συμβολή των εργαζομένων γενικών καθηκόντων  στην καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Η προσφορά τους στην ομαλή λειτουργία του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην καθημερινή αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που προκύπτουν μέσα στην σχολική κοινότητα ήταν σημαντική, απόλυτα χρήσιμη και απαραίτητη. Ο τερματισμός της σύμβασής τους πριν από τη λήξη της σχολικής περιόδου, θα δημιουργήσει ξανά σοβαρότατες δυσκολίες και ανυπέρβλητα εμπόδια.

Με την παρουσία και την προσφορά τους καλύφθηκε ένα μέρος των μεγάλων ελλείψεων σε βοηθητικό προσωπικό που υπάρχει στο Δημόσιο Σχολείο και επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του σε τομείς όπως η φύλαξη, η καθαριότητα, η σίτιση, η  επιστασία των σχολείων κλπ.

Στο τέλος του Μάρτη  λήγουν οι οκτάμηνες συμβάσεις των προσλαμβανομένων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης με την ειδικότητα «ΔΕ Γενικών Καθηκόντων και Σχολικών Βοηθών» οι οποίοι απασχολούνται σε σχολικές μονάδεςκαι η κατάσταση επιστρέφει σε ρυθμούς που τα πάντα φορτώνονται ξανά στις πλάτες των εκπαιδευτικών και μετατρέπονται οι ίδιοι σε γενικών καθηκόντων σε βάρος του κύριου έργου τους.

Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ)

διεκδικούμε δυναμικά και απαιτούμε:

  1. Την παράταση των συμβάσεων των συγκεκριμένων εργαζομένων μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.
  2. Την οριστική λύση της πλήρους στελέχωσης όλων των σχολικών μονάδων, μέσα από την άμεση, απαραίτητη και αναγκαία κρατική χρηματοδότησηώστε να έχουν με μόνιμη και σταθερή εργασία, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων(φύλακες, τραπεζοκόμους, καθαριστές κ.λπ.) για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ουσιαστικά.

Μάρτιος 2018

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ19032018_asgme_oktamina