Δ.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ.