Γ.1.1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Το  Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, που λειτουργεί σε κάθε σχολείο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη και είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας.

Στο συμβούλιο αυτό συμμετέχουν ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και αποδίδει τα σχετικά παραστατικά στη Σχολική Επιτροπή.