Δ.6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με την Δ4/662/23-12-1998 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, οι Οργανώσεις Γονέων υποχρεούνται να προσαρμόσουν (τροποποιήσουν) τα καταστατικά τους. (D4)

Μέχρι να γίνει τροποποίηση των καταστατικών των Οργανώσεων Γονέων  αναγνωρίζονται ως Οργανώσεις όσοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2621 /1998.

Καλό είναι, όμως, να γίνει προσπάθεια τροποποίησης των παλιών καταστατικών, ώστε να βοηθηθούν οι επόμενοι γονείς που θα συμμετέχουν στους συλλόγους.

Μπορούν να βοηθήσουν, ως υποδείγματα, τα σχέδια καταστατικών που επεξεργάστηκε η ΑΣΓΜΕ (για Σύλλογο, Ένωση, Ομοσπονδία).

Για την τροποποίηση των καταστατικών αποφασίζει η Καταστατική Γενική Συνέλευση (με αυξημένη συμμετοχή των μελών όπως ορίζει το κάθε καταστατικό) που συγκαλείται με πρόσκληση όπου αναγράφονται τα άρθρα που προτείνονται για τροποποίηση.

 

Στη συνέχεια υποβάλλεται αίτηση, μέσω δικηγόρου, στο Πρωτοδικείο της έδρας τους, στην οποία επισυνάπτεται το πρακτικό της απόφασης της Γ.Σ. και ενυπόγραφη κατάσταση παρόντων .

Η τροποποίηση γίνεται μόλις η απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη.

Διαβάστε Περισσότερα
Δ.7 ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία συλλόγων γονέων των μαθητών που φοιτούν στις γυμνασιακές και λυκειακές τάξεις, που είναι προσαρτημένες σε γυμνάσιο (Δ4/65/28-01-1986 ΥΠ.Ε.Π.Θ)  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

  1. Οι εν λόγω τάξεις αποτελούν λειτουργικά ενιαία και αδιαίρετη σχολική μονάδα με το γυμνάσιο, από το οποίο εξαρτώνται (κεντρικό), σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ για την έγκριση λειτουργία τους, όπου προβλέπεται με σαφήνεια η εξάρτηση και η έκδοση τίτλων σπουδών κ.λ.π. εγγράφων από το ανεξάρτητο γυμνάσιο.
  2. Την ευθύνη για τη λειτουργία των γυμνασιακών και λυκειακών τάξεων έχει ο Διευθυντής του Γυμνασίου, στο οποίο είναι προσαρτημένες και ο σύλλογος των διδασκόντων του γυμνασίου αυτού.
  3. Κατά συνέπεια τα γυμνάσια και οι γυμνασιακές και λυκειακές τάξεις τους έχουν έναν διευθυντή, ένα σύλλογο διδασκόντων κοινά υπηρεσιακά βιβλία, κοινό αρχείο, έναν σύλλογο γονέων, ένα σχολικό συμβούλιο και ένα συμβούλιο σχολικής κοινότητας.

4. Ύστερα από τα ανωτέρω για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων και την ομαλότερη λειτουργία των εν λόγω τάξεων, οι γονείς των μαθητών, των γυμνασιακών και λυκειακών τάξεων, συμμετέχουν αυτοδίκαια στον σύλλογο γονέων του γυμνασίου από το οποίο εξαρτώνται έχοντας τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών που προβλέπει το καταστατικό του.

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΟ) 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνάδελφοι-σσες,
Εκ μέρους του ΔΣ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), σας καλωσορίζουμε στο ετήσιο απολογιστικό συνέδριο μας.

Ως ΑΣΓΜΕ πάντα μας απασχολούσαν και μας απασχολούν όλες οι πλευρές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής που διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Είτε πρόκειται για τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα, ως εργαζόμενοι, υποαπασχολούμενοι ή άνεργοι γονείς, είτε πρόκειται για τον τρόπο ζωής που μας επιβάλλεται αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε και αξίζουμε να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας, η ΑΣΓΜΕ οφείλει να έχει και έχει άποψη. Η διεκδίκηση ελεύθερου και ποιοτικού χρόνου με ισότιμη πρόσβαση για όλους στον αθλητισμό, την τέχνη και τον πολιτισμό, που δίνουν το οξυγόνο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται υγιείς προσωπικότητες μακριά από κάθε μορφής εξαρτήσεις αλλά και υγιείς σχέσεις μέσα στην οικογένεια, αποτελεί ακόμα ένα πεδίο δράσης και διεκδίκησης για την ΑΣΓΜΕ. Ο φόβος, η ανασφάλεια, το μίσος που αν εισχωρήσουν στις ψυχές των παιδιών τις δηλητηριάζουν ανεπανόρθωτα, μας βρίσκουν επίσης απέναντί τους και γι’ αυτό, ως ΑΣΓΜΕ παλεύουμε για έναν κόσμο ειρήνης μακριά από τον φόβο του πολέμου, από την ανασφάλεια των συνεπειών των διεθνών ιμπεριαλιστικών παιχνιδιών και από το μίσος για το «διαφορετικό». Όλα όσα προαναφέρθηκαν συνδέονται και εξαρτώνται με το δικαίωμα στην ολόπλευρη και ποιοτική μόρφωση των παιδιών μας. Μια μόρφωση που θα στηρίζεται στη γνώση γιατί μόνο η γνώση μπορεί να διαμορφώσει ακέραιες και ισορροπημένες προσωπικότητες. (περισσότερα…)

Διαβάστε Περισσότερα
Την Κυριακή 1η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) της ΑΣΓΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 1η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) της ΑΣΓΜΕ με την παρουσία αντιπροσώπων από όλες τις Ομοσπονδίες που συμμετείχαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες της (9 Ιουλίου 2017).

Τις εργασίες του Συνεδρίου, με άξονα την  εισήγηση του Δ.Σ, απασχόλησαν «όλες οι πλευρές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής που διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγαλώνουν και μορφώνονται τα παιδιά μας».

Από όλους τους αντιπροσώπους που πήραν το λόγο μεταφέρθηκε πλούσια πείρα από τις δράσεις των Ομοσπονδιών που αφορούσε 1. ζητήματα σε σχέση με την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, την υποχρηματοδότηση, τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, τα κτιριακά προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα και η υποβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 2. εκδηλώσεις για την Ειδική Αγωγή, τα ναρκωτικά κα.    (περισσότερα…)

Διαβάστε Περισσότερα