ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Ο.Ε & Α.Σ.Γ.Μ.Ε ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, λειτούργησε για πρώτη φορά ο θεσμός των εργαζομένων Γενικών Καθηκόντων Σχολείων. Οι εργαζόμενοι παρείχαν υποστήριξη σε πολλούς τομείς των σχολικών μονάδων, βάσει του καθηκοντολογίου του Υπουργείου Παιδείας.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, συνεισέφεραν σε μεγάλο βαθμό στο να αντιμετωπιστούν πλήθος προβλημάτων της σχολικής καθημερινότητας. Παρότι ατελές, λόγω το ευκαιριακού χαρακτήρα του, το μέτρο της στελέχωσης των σχολικών μονάδων με προσωπικό Γενικών Καθηκόντων Σχολείων συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία τους κάτι που έγινε φανερό σε όλο το διάστημα που ίσχυσε και καθιστά την ύπαρξη της ειδικότητας αναγκαία.

Όλο το διάστημα λειτουργίας του αποκτήσαμε μια εικόνα από την ανάγκη που υπάρχει και που στο παρελθόν είχαμε επισημάνει, για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ειδικότητας, στην καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Η προσφορά τους στην καθημερινή αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που προκύπτουν μέσα στη σχολική κοινότητα ήταν σημαντική, απόλυτα χρήσιμη και απαραίτητη.

Με την παρουσία και την προσφορά τους καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος των ελλείψεων των σχολείων όπως:

  • Ασφάλεια
  • Γραμματειακή Υποστήριξη
  • Εξωτερικές εργασίες/μεταφορά αλληλογραφίας του σχολείου
  • Άνοιγμα / κλείσιμο σχολείου γραφείων, αιθουσών και κάθε άλλου χώρου, κατά τις ώρες που καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου
  • Βοήθεια στην αποκατάσταση ζημιών
  • Τακτοποίηση αιθουσών και χώρου εκδηλώσεων
  • Τήρηση ωραρίου λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης και κουδουνιού

Η έλλειψη της συγκεκριμένης ειδικότητας αφήνει τεράστιο κενό στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και τα πάντα φορτώνονται ξανά στις πλάτες των εκπαιδευτικών και μετατρέπονται οι ίδιοι σε γενικών καθηκόντων σε βάρος του κύριου έργου τους.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας ζητούμε τη θεσμοθέτηση θέσεων μόνιμων Υπαλλήλων  Γενικών Καθηκόντων στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ koini_epistoli_doe_asgme