Ενημερωτική Επιστολή ΑΣΓΜΕ: Παροχή στοιχείων στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων

Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) σας έχουμε ενημερώσει ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μας διαβεβαίωσαν ότι ισχύει η Γ/Ξ12084-1123-04-2013 και δεν τίθεται κανένα νομικό θέμα σε σχέση με την παροχή στοιχείων από τη διοίκηση των σχολείων, των γονέων (στοιχείων/προσωπικών δεδομένων ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας) προκειμένου οι Σύλλογοι να επικοινωνούν με τους γονείς.

Τα  παραπάνω  επιβεβαιώνονται με  την εγκύκλιο  με   Αρ. Πρωτ. Φ1/159813/Δ2 και ημερομηνία 23-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, με την οποία υποχρεούται η διοίκηση κάθε  σχολικής  μονάδας  να  παρέχει  στον  σύλλογο γονέων τα στοιχεία γονέων που απαιτούν τα ΔΣ των Συλλόγων.

Σας επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ