ΑΣΓΜΕ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΦΕΚ 491/09-02-2021)

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) εκφράζει έντονους προβληματισμούς και ερωτηματικά σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Τελικά αυτό λείπει σήμερα από τα σχολεία μας, ένας νέος Εσωτερικός Κανονισμός (υπάρχει ήδη νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται), ή η εναρμόνιση του σχολείου σε υποδομές και περιεχόμενο με τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών;

Θεωρούμε ότι το σχολείο πέρα από τις γνώσεις και τη μόρφωση ευρύτερης γενικής Παιδείας που πρέπει να παρέχει ισότιμα σε όλους τους μαθητές  έχει σημαίνοντα διαπαιδαγωγικό ρόλο. Το ίδιο το σχολικό περιβάλλον πρέπει να παίζει ουσιαστικό ρόλο στην διαμόρφωση της προσωπικότητας και την ψυχοσωματική ανάπτυξη των μαθητών.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές αναρωτιόμαστε λοιπόν :

  • Πως ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας θα «…εξασφαλίσει την σωματική ασφάλεια…» των μαθητών όταν γνωρίζουμε όλοι ότι τα περισσότερα σχολεία είναι κτισμένα εδώ και πολλά χρόνια, είναι κακοσυντηρημένα, δεν έχει πραγματοποιηθεί αντισεισμικός έλεγχος και συχνά έχουμε φαινόμενα που κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των παιδιών μας, ως απόρροια της διαχρονικής υποχρηματοδότησης της Παιδείας ;
  • Από πού απορρέει η αρμοδιότητα, στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και στο παιδαγωγικό του έργο, του Δήμου ώστε να συμμετέχει στη σύνταξη του κανονισμού και «… εκπρόσωπος του οικείου Δήμου» ;
  • Για πιο λόγο απαιτείται η έγκριση του κανονισμού από «…τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης» ; Μήπως για να υπάρχει εναρμόνιση με τις κυβερνητικές επιλογές και ο κανονισμός είναι μέρος και της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης ;
  • Είναι παιδαγωγικό μέτρο και έχει διαπαιδαγωγικό σκοπό «…η κατασταλτική αντιμετώπιση διάφορων φαινομένων..» που παρουσιάζονται στο σχολείο από συμπεριφορές μαθητών /τριών ;
  • Η αναφορά για «..δαπάνη αποκατάστασης από τον γονέα/κηδεμόνα..» για φθορές που προκαλούνται στα σχολεία μήπως αποσκοπεί μόνο στο να βρεθεί ο τρόπος κάλυψης του κόστους χωρίς να εξετάζεται η πραγματική αιτία ;

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων που αποτελούν το κύτταρο των Οργανώσεων Γονέων έχουν ως κύριο μέλημά τους την διεκδίκηση των όρων που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, τη βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των παιδιών σε διδακτήρια σύγχρονα, με όλη τη σύγχρονη υποδομή σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ηλικίας.

Επιδίωξη μας είναι να αποτελέσουμε το θεματοφύλακα της Δημόσιας και Δωρεάν εκπαίδευσης και να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος με γνώμονα τις σημερινές σύγχρονες μορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες των παιδιών μας.

Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων που συμμετέχουν με λόγο και ψήφο στη διαμόρφωση των Εσωτερικών Κανονισμών, όταν αντιλαμβάνονται ότι αυτοί αντιβαίνουν τους παιδαγωγικούς όρους και εναντιώνονται στις αποφάσεις των Οργανώσεων Γονέων, να απευθύνονται στις Ενώσεις Γονέων, τις Ομοσπονδίες Γονέων και την ΑΣΓΜΕ για να καθορίζουν τον τρόπο δράσης και άρνησης στον Εσωτερικό Κανονισμό.

ΑΣΓΜΕ_ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ