ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Γουβών ενημερώθηκε από την κ. Ελένη Αρετίνη, μητέρα του μαθητή του Γυμνασίου Γουβών, Ερμή Γκαρμπέα, για την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων να επαναφοιτήσει ο μαθητής στη Γ΄ Γυμνασίου μετά από απόρριψή του σε 5 μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις. Από τις σχετικές επιστολές που έστειλαν οι γονείς στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και στο Υπουργείο Παιδείας γίνεται φανερό ότι το σχολείο πήρε την απόφαση αυτή, λίγες μέρες πριν γίνει η αξιολόγηση του μαθητή από το ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο μετά από καθυστέρηση 2 χρόνων διέγνωσε τον μαθητή με δυσλεξία. Με βάση τη γνωμάτευση ο μαθητής θα έπρεπε να εξεταστεί με ειδικό τρόπο ώστε να μπορέσει να αποδώσει στις απαιτήσεις των μαθημάτων, καθώς επίσης να αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (αναλυτικά στη σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ με αρ.πρωτ. 1696/29-6-2022).

Συγκεκριμένα ο μαθητής Ερμης Γκαρμπεα γεννηθείς 25/10/2007 φοίτησε το σχολικό έτος 2019-2020 στο Μουσικό Σχολείο Ηράκλειου στην Α’ Γυμνασίου, όπου προτάθηκε στους γονείς να υποβάλλουν αίτηση αξιολόγησης στο ΚΕΔΑΣΥ για το ενδεχόμενο μαθησιακών δυσκολιών. Η αίτηση κατατέθηκε στην αρχή του επόμενου σχολικού έτους (20/10/2020) στο Γυμνάσιο Γουβών όπου ο μαθητής μεταγράφηκε στη Β τάξη. Παρόλες τις παρεμβάσεις των γονέων, αλλά και του διευθυντή του Γυμνασίου Γουβών στο ΚΕΔΑΣΥ, χρειάστηκε να περάσουν 2 σχολικά έτη για να γίνει η αξιολόγηση του μαθητή και να διαπιστωθεί ότι έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να έχει διαφοροποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση, αλλά και τρόπο αξιολόγησης στις εξετάσεις τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και στις προαγωγικές.

Η τραγική καθυστέρηση της αξιολόγησης του μαθητή είχε ουσιαστικά σοβαρές επιπτώσεις στη συνολική εκπαιδευτική και μαθησιακή του πορεία. Για μια ακόμα φορά ένα παιδί είναι θύμα των σοβαρών ελλείψεων στη δημόσια εκπαίδευση. Η υποστελέχωση του ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στο απαράδεκτο φαινόμενο της χρόνιας καθυστέρησης στην αξιολόγηση εκατοντάδων παιδιών. Παράλληλα η τραγική έλλειψη τμημάτων ένταξης στα σχολεία της δευτεροβάθμιας, καθώς και των ΕΔΕΑΥ, δημιουργούν επιπρόσθετα σοβαρά παιδαγωγικά λάθη στην αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, που συνηθώς δεν υποστηρίζονται με τα απαραίτητα για αυτούς παιδαγωγικά εργαλεία μάθησης. Οι μαθητές αυτοί μένουν αβοήθητοι μέσα στο σχολείο, ενώ οι γονείς συχνά πληρώνουν αδρά την εκπαίδευσή τους εντέλει εκτός σχολείου!

Στο Δήμο Χερσονήσου δε λειτουργεί κανένα τμήμα ένταξης στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενώ το Γυμνάσιο Γουβών ζητάει τα τελευταία 3 χρόνια την ίδρυση τμήματος ένταξης το αίτημα αυτό απορρίπτεται από το Υπουργείο λόγω έλλειψης αίθουσας. Έτσι οι μαθητές που έχουν σχετική γνωμάτευση για φοίτηση σε τμήμα ένταξης είτε μένουν αβοήθητοι, είτε ταξιδεύουν κάθε μέρα στο δήμο Ηρακλείου για να φοιτήσουν σε ένα από τα λιγοστά κι εκεί τμήματα ένταξης της δευτεροβάθμιας, αν βέβαια γίνουν δεκτά.

Θεωρούμε ότι το αίτημα των γονέων να δοθεί μια ευκαιρία στο μαθητή με ευαισθησία απέναντι στις ιδιαίτερες μαθησιακές του ανάγκες αποτελεί δικαίωμα του μαθητή!

Την κύρια ευθύνη έχει το Υπουργείο Παιδείας που με τη χρόνια αδιοριστία στις δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και την συνεχή υποβάθμιση της ειδικής αγωγής σε όλους τους τομείς καταπατά τα δικαιώματα όλων των μαθητών στις ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης.

Ζητάμε από το Υπουργείο:

·       Να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα των γονέων για επανεξέταση του μαθητή στα μαθήματα που απορρίφθηκε με βάση τις οδηγίες αξιολόγησης που προτείνει το ΚΕΔΑΣΥ.

·       Να διορίσει το απαραίτητο μόνιμο ειδικό προσωπικό στο ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου, ώστε να αξιολογούνται όλα τα παιδιά στην ώρα και τους και να μην περιμένουν χρόνια σε λίστες μένοντας αβοήθητα.

·       Να εγκρίνει την ίδρυση του τμήματος ένταξης στο Γυμνάσιο Γουβών με άμεση παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς για την επίλυση όσων ζητημάτων μπαίνουν εμπόδιο σε αυτή την απόφαση.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ