Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής: Να δοθεί μόνιμη λύση στο διαχρονικό πρόβλημα της καθαριότητας των σχολικών μονάδων

Ως γνωστόν η αναστολή νέων μόνιμων προσλήψεων στο Δημόσιο (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006), καθώς και η συνταγματική απαγόρευση (άρθρο 103) μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, έχουν αποψιλώσει από μόνιμο προσωπικό καθαριότητας το Δημόσιο Σχολείο και έχουν δημιουργήσει ένα απαράδεκτο καθεστώς ελαστικών μορφών απασχόλησης. Το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών σας είναι να μην καλύπτονται ουσιαστικά και ολοκληρωμένα, με σύγχρονους όρους υγιεινής και ασφάλειας, οι ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι κάθε χρόνο, ως αποτέλεσμα της σχετικής «φασόν» απόφασής σας, που προβλέπει το ίδιο πλήθος προσλήψεων συμβασιούχων καθαριστριών πλήρους (6,5 ώρες) και μερικής απασχόλησης (3 ώρες), χωρίς να λαμβάνει υπόψη την αρνητική πείρα των προηγούμενων ετών, μακριά δηλαδή από τις πραγματικές ανάγκες, αναπαράγονται τα ίδια απαράδεκτα φαινόμενα στον τομέα της καθαριότητας των σχολείων, δηλαδή το προσωπικό να μοιράζεται σε δύο και τρία σχολεία, πολλά σχολεία να ξεκινούν τη λειτουργία τους βρώμικα και να καθαρίζονται στην πορεία της ημέρας και η λίστα δεν έχει τέλος…

Ως ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής εκφράζουμε το δίκαιο και αυτονόητο αίτημα όλης της σχολικής κοινότητας η νέα σχολική χρονιά να βρει τα σχολεία μας με όλο το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας ανά σχολική μονάδα, πλήρους ωραρίου, προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες καθαριότητας από την πρωινή ζώνη έως τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος ή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

Θέλουμε σχολεία καθαρά με βάση τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας, με εργαζόμενους που προσφέρουν με αξιοπρέπεια τις υπηρεσίες τους.

Ζητούμε:

  1. την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους και τις Σχολικές Επιτροπές για να καλυφθούν οι επιβεβλημένες ανάγκες πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας.
  2. Να μετατραπούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού καθαριότητας των σχολείων σε αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  3. Να γίνουν επιπλέον γενναίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ