Δελτίου τύπου – Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο απολογιστικό συνέδριο της ΑΣΓΜΕ

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο απολογιστικό συνέδριο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ). Στο συνέδριο συμμετείχαν αντιπρόσωποι από όλες τις Ομοσπονδίες-Μέλη της ΑΣΓΜΕ (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Αττικής, Αχαίας και Ηρακλείου) καθώς επίσης χαιρέτισε και η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Ρόδου. 

Η εισήγηση του Δ.Σ της ΑΣΓΜΕ αναφέρθηκε στις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχει προχωρήσει η σημερινή κυβέρνηση στην Παιδεία κρίνοντας πως συνεχίζεται η αντιλαική εκπαιδευτική πολιτική με αρνητικές συνέπειες για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Περιελάμβανε τον απολογισμό της δράσης του Δ.Σ της ΑΣΓΜΕ, έθετε το σχέδιο δράσης της για το επόμενο χρονικό διάστημα και έβαζε επίσης το πλαίσιο διεκδίκησης, θέτοντας άμεσα πάγια αιτήματα του γονεικού κινήματος για το σήμερα, τα οποία και καθημερινά θα εμπλουτίζονται.

Επίσης συζητήθηκαν οι αποφάσεις και  τα αποτελέσματα των πορισμάτων του διαλόγου για τη Παιδεία που οργάνωσε η κυβέρνηση και κατέληξε στο συμπέρασμα  ότι καμία σχέση δεν έχουν με τα βασικά αιτήματα και τις πάγιες θέσεις του γονεικού κινήματος.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από μεγάλο αριθμό αντιπροσώπων μέσα από τις οποίες μεταφέρθηκε  ποια είναι η σημερινή κατάσταση στην εκπαίδευση και όλα τα ζητήματα που ταλανίζουν το γονεικό κίνημα γενικότερα όπως η υποχρηματόδοτηση, τα κενά των εκπαιδευτικών, οι κτιριακές υποδομές, το βοηθητικό προσωπικό, οι μεταφορές των μαθητών, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και πολλά άλλα. Σημαντικές ήταν οι τοποθετήσεις  από τους αντιπροσώπους όλων  των Ομοσπονδιών-Μελών της ΑΣΓΜΕ όπου αναδείχθηκε  ο προσανατολισμός και η κατεύθυνση και της σημερινής κυβέρνησης που κινείται στις ράγες συγκεκριμένων δεσμεύσεων που απορρέουν από το 3ο μνημόνιο.

Υπήρξε γενικότερα η εκτίμηση ότι χρειάζεται να «μειωθεί» η απόσταση μεταξύ των συλλογικών οργάνων του γονεικού κινήματος (ΑΣΓΜΕ, Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Συλλόγους Γονέων) ώστε να φθάνουν οι αποφάσεις και οι αναλύσεις της ΑΣΓΜΕ στα πρωτοβάθμια όργανα. Κάλεσε τις Ομοσπονδίες και τις Ενώσεις όπου υπάρχουν παντού διάσπαρτες να πάρουν άμεσα πρωτοβουλίες για τη δημιουργία Ομοσπονδιών σε περιφερειακό επίπεδο καθώς επίσης και για τη δημιουργία νέων Ενώσεων και Ομοσπονδιών.

Τέλος, αποφάσισε τη συγκρότηση θεματικών επιτροπών, οι οποίες θα επεξεργαστούν παρεμβάσεις και θέσεις για βασικά ζητήματα που απασχολούν το γονεικό κίνημα.