ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Σύσταση του ΔΣ της ΑΣΓΜΕ

Την 9η Ιουλίου 2017 συστάθηκε το νέο Δ.Σ της ΑΣΓΜΕ όπως αυτό προέκυψε από το εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της το οποίο έγινε την Κυριακή 9 Ιουλίου 2017.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ είναι η ακόλουθη :

Πρόεδρος  :                 Λάμπρου Δημήτρης         τηλ. 6974933671 mail: dlam1985cl@yahoo.gr

Α’ Αντιπρόεδρος :     Κοκονάς Θανάσης            τηλ. 6932382404 mail :  kokonas1973@gmail.com

Β’ Αντιπρόεδρος :      Μουδάτσου Βαγγελιώ     τηλ. 6972241893 mail : andonisa@otenet.gr

Γ’ Αντιπρόεδρος  :     Σφυρόερας Γιώργος        τηλ. 6974908746 mail : gsfiroeras@gmail.com

Γεν. Γραμματέας  :     Μπούρας Βασίλης            τηλ. 6932339489 mail : bourasv@icloud.com

Ειδ. Γραμματέας   :    Ροδοπούλου Κατερίνα    τηλ. 6972207863 mail : k.rodopoulou@yahoo.gr

Ταμίας :                       Φιλέρης Βαγγέλης           τηλ. 6944799921 mail : vagelisfileris@gmail.com

Αναπλ. Ταμίας :         Σαρρής Γιάννης                τηλ. 6972207869 mail : donsarraco@yahoo.gr

Εκπρόσωπος Τύπου :            Ιωαννίδης Κυριάκος        τηλ. 6977605264 mail : ioannidis1975@hotmail.com

Υπεύθυνος ΑΜΕΑ :    Βανακάρας Αλέξανδρος  τηλ. 6970276830 mail : a.g.vanakaras@upatras.gr

Μέλη :                         Βαλαβάνη Στέλλα             τηλ. 6973433285 mail : stellaval77@yahoo.gr

Δελίγκα Τιτίκα                  τηλ. 6932737353   mail : titika@mandosini.com

Κατηφές Παναγιώτης                   τηλ. 6977072774 mail: pkatifes@gmail.com

Μπιτσάκη Τζένη               τηλ. 6936783631 mail : jbitsaki@yahoo.gr

Νιάρχος Δημήτρης           τηλ. 6932063754   mail : dhmathens@hotmail.gr