Για τα δημοσιεύματα σε σχέση με την επιτροπή νεότητας

Τις  τελευταίες  μέρες  υπάρχουν  δημοσιεύματα  στον ηλεκτρονικό κυρίως τύπο  που  «μπλέκουν»  το  Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΓΜΕ με τη σύσταση και τη λειτουργία της επιτροπής  νεότητας  που σκοπό έχει να  κατατάσσει  τις  ταινίες σε  κατηγορίες (Κατάλληλη για ανήλικους – Περιορισμένης καταλληλότητας – Ακατάλληλη για ανήλικους – Αυστηρά ακατάλληλη για ανήλικους).

Ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΓΜΕ  δηλώνουμε  ότι  ουδέποτε συμμετείχαμε  σε  καμιά  τέτοιου  είδους  επιτροπή  αλλά  και  ουδέποτε  κληθήκαμε να συμμετάσχουμε.

Από όσο  γνωρίζουμε, από  το 2011,  την ευθύνη  για  την καταλληλότητα  των ταινιών έχει  αποκλειστικά το  Υπουργείο Πολιτισμού.

Οκτώβρης 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 21102019_dtasgme_epitropes_neon