Υπόμνημα της ΑΣΓΜΕ στο Υπουργείο Παιδείας για τις σχολικές εκδρομές

Θέμα : Αίτημα   για  νομοθετική ρύθμιση για πλήρη αποζημίωση όλων των γονιών που έχουν καταβάλει προκαταβολή ή ολόκληρο το ποσό  της σχολικής εκδρομής  που ακυρώθηκε

 

Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) σας  εκφράσαμε με επιστολή  μας από  τις  27/02/2020  την αγωνία μας σε σχέση  με   ότι το μέτρο της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προβλέπεται στην Πράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη μέτρων αποφυγής και τον περιορισμό διάδοσης του κορωναϊού, θα καταστεί αναποτελεσματικό και θα οδηγήσει σε αδιέξοδα χιλιάδες οικογένειες εργαζομένων γονέων αν δεν συνοδευτεί και από  άλλα  μέτρα .

Με  βάση  την Πράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου και  την ακύρωση  σχολικών εκδρομών τόσο του εσωτερικού όσο και  του εξωτερικού  έχουμε σε όλη  την Ελλάδα  ακύρωση  εκδρομών όπου  έχουν πληρωθεί  από  τους  μαθητές    συνολικά  όλο  το ποσό ή  η προκαταβολή  αυτού. Στα συμβόλαια που συνάπτονται μεταξύ των σχολείων και των τουριστικών πρακτορείων για τις εκδρομές , υπάρχουν προβλέψεις για το ποιον βαρύνει το κόστος σε περίπτωση αναβολής της εκδρομής , εάν η αναβολή γίνεται με υπαιτιότητα του τουριστικού γραφείου ή του σχολείου – «πελάτη». Στα  περισσότερα  δεν υπάρχει πρόβλεψη για αναβολή λόγω μιας έκτακτης κατάστασης, όπως αυτή που έχει προκύψει με τον κορονοϊό ή ακύρωσης  της  εκδρομής  από  το ΥΠΕΘ.

Τα ταξιδιωτικά γραφεία  πρακτορεία  και οι αεροπορικές εταιρείες  αντιμετωπίζουν με απόλυτη αδιαφορία και χωρίς καμιά ευθύνη  τόσο  τους  Διευθυντές  των σχολικών μονάδων όσο  και  τους χιλιάδες γονείς που πλήρωσαν τις σχολικές εκδρομές που ακυρώθηκαν, παρότι πολλά από αυτά ζουν από τις σχολικές εκδρομές που πραγματοποιούν τα 1000 περίπου λύκεια της χώρας όλο το χρόνο.

Ουσιαστικά    τα  μέλη μας,   οι γονείς   των μαθητών –ταξιδιωτών, που πληρώνουν μένουν εκτεθειμένοι από όλους και αναγκασμένοι να πληρώσουν για υπηρεσίες που δεν έλαβαν, χωρίς ούτε οι ίδιοι να έχουν υπογράψει τις συμβάσεις με τα πρακτορεία, ούτε οι ίδιοι αποφάσισαν την ακύρωση  τους.

Για  όλους  τους  παραπάνω λόγους απαιτούμε  από την πολιτική  Ηγεσία  του  Υπουργείου   να  υπάρξει  ΤΩΡΑ νομοθετική ρύθμιση για  ενιαία  καθολικά και  πλήρη αποζημίωση όλων των γονιών που έχουν καταβάλει προκαταβολή ή ολόκληρο το ποσό  της σχολικής εκδρομής που ακυρώθηκε  σε  όλη την χώρα.