Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών & Μαθητριών Δήμου Θέρμης: Εξαίρεση των εκπαιδευτικών εκδρομών από τη διαδικασία επιστροφής στους γονείς των καταβληθέντων ποσών με τη μορφή πιστωτικών σημειωμάτων (vouchers)

Απόφαση – Αίτημα εξαίρεσης εκπαιδευτικών εκδρομών από τα voucher