ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΡΟΥ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η Ένωσή μας από τις πρώτες ημέρες εμφάνισης της πανδημίας στις γειτονικές χώρες, απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές, τόσο για την αναγκαιότητα συστηματικής ενημέρωσης μαθητών και γονέων για τα μέτρα προφύλαξης όσο και την άμεση ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων προσαρμογής στην νέα πραγματικότητα της πανδημίας.

Αντίστοιχα την περίοδο που τα σχολεία ορθά έμειναν κλειστά, απευθύνθηκε επανειλημμένα στις υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας – ακόμα και στην κ. Υπουργό, χωρίς να πάρουμε καμία απάντηση, για την αναγκαιότητα να στηριχτεί με μέσα και καλύτερη οργάνωση, η προσπάθεια των εκπαιδευτικών μας να κρατήσουν την επαφή με τους μαθητές τους, αυτό που το Υπουργείο ονόμασε «εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

Δυστυχώς  από  τις  αρχικές  δηλώσεις  της  κ.  Υπουργού  τον  περασμένο  Μάρτιο,  ότι «ελάχιστες οικογένειες δεν διαθέτουν σύνδεση ίντερνετ» φτάσαμε στις διαπιστώσεις της κ. Υφυπουργού, τον περασμένο Ιούνιο, ότι το 20% των μαθητών δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα μαθήματα από απόσταση, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της  πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, μετά από ενάμιση μήνα μαθημάτων από απόσταση, από    τους    περίπου    1,3    εκατ.    μαθητές    της    χώρας    μας    λιγότεροι    από    780.000 χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα σε ημερήσια βάση. Δηλαδή οι ελάχιστοι που αναφερόταν η κ. Υπουργός ήταν μόλις 520.000 + …..

Σήμερα, σχεδόν δέκα μήνες μετά την εμφάνιση της πανδημίας και πέντε μήνες μετά τα περιοριστικά μέτρα, τα σχολεία ανοίγουν (;) με τους γονείς να αγωνιούν καθώς πληροφορούνται ( …) δια του τύπου ότι π.χ. η ευθύνη για την τήρηση ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών …ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους….. Γι παράδειγμα η κ. υπουργός δια του τύπου ανακοινώνει, αρχικά, ότι τις απαραίτητες μάσκες θα τις επιβαρυνθούν οι γονείς ( !!!). Φανταζόμαστε ότι μπορεί να γίνει κατανοητό σε όλους τι σημαίνει: γεμάτες ασφυκτικά αίθουσες, Σεπτέμβρης με 30 βαθμούς θερμοκρασία και υγρές μάσκες! Ας προβάλουμε την αντίστοιχη εικόνα σε μία αίθουσα π.χ. νηπιαγωγείου ή α΄ δημοτικού…..Δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν τα σχολεία μας με τέτοιες συνθήκες συγχρωτισμού, όταν για αντίστοιχες συνθήκες, ορθά, επιβάλλονται κυρώσεις σε επιχειρήσεις για για την  προστασία της Δημόσιας Υγείας!

Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η Πολιτεία αρνείται να αντιληφθεί ότι στην νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων που αφορούν:

α. στην αποσυμφόρηση των σχολικών τάξεων με την μόνιμη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη /τμήμα σύμφωνα και με τα αιτήματα των εκπαιδευτικών. Μπορούν δε να αξιοποιηθούν κλειστές αίθουσες από προηγούμενες ρυθμίσεις. Υπενθυμίζουμε ότι με νόμο που ψήφισε  η κυβέρνηση, εν μέσω πανδημίας ( ν. 4692/2020), προβλέπεται  αύξηση  του αριθμού  μαθητών ανά  τμήμα  και  θεσπίζεται  ελάχιστος αριθμός (15) ανά τμήμα (!), ρύθμιση που πλήττει ιδιαίτερα τις νησιώτικες περιοχές

β. στην περίπτωση λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου αυτό να λειτουργήσει ανά τμήμα και όχι ανά σχολείο όπως σήμερα, καθώς οδηγούμαστε σε νέο συγχρωτισμό με κίνδυνο διασποράς μεταξύ των τάξεων /τμημάτων.

γ. την πλήρη αναμόρφωση του καθαρισμού των σχολείων ΚΑΤΑ την διάρκεια της λειτουργίας του ( τουλάχιστο των χώρων υγιεινής καθώς και των κοινόχρηστων χώρων). Απαιτούνται ΤΩΡΑ προσλήψεις ικανού αριθμού προσωπικού καθαριότητας με σταθερή σχέση εργασίας !Υπενθυμίζουμε ότι ακόμα και τώρα, όπου η πανδημία θα έπρεπε να μας έχει κάνει όλους σοφότερους, η Πολιτεία προσφέρει αμοιβές στους εργαζόμενους της καθαριότητας των σχολείων του ύψους του 1,44 ευρώ/ανά τάξη την ημέρα !!! (ποσό υπολογισμένο,  με βάση  τις τιμές του Υπουργείου για το σχολικό   έτος 2018/19 και   για σχολείο   π.χ. με 10 αίθουσες).  Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι τουαλέτες, οι διάδρομοι και οι λοιποί κοινόχρηστοι χώροι.(!) Επί του ποσού αυτού ανακοινώθηκε στις 21/5 αύξηση 10%, δηλ.0,14 ευρώ. Δυστυχώς, ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας, τόσο αποτιμάται η προφύλαξη της υγείας των παιδιών μας από την Πολιτεία… Επί αυτών των απαράδεκτων ποσών το Υπ. Παιδείας ανακοίνωσε πρόσφατα αύξηση κατά 50% οπότε αναμένεται(…) να διατεθεί το ποσό των 2,16 ευρώ ( μικτά) ανά τάξη και ημέρα…

δ. Απαιτείται ειδική μέριμνα για την μεταφορά των μαθητών ( με έμφαση στις μικρές ηλικίες ). Η Πολιτεία ακόμη και σήμερα, αρνείται να αντιληφθεί τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών (ανεπαρκής ή ανύπαρκτη συγκοινωνία, στενό, ανεπαρκές οδικό δίκτυο, απουσία πεζοδρομίων & διαβάσεων στις επαρχιακές οδούς κ.α.) με αποτέλεσμα να διατηρεί το ήδη ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο που αφορά σε αστικό περιβάλλον. Απαιτείται άμεσα η αλλαγή του  θεσμικού πλαισίου για την υποχρεωτική  παρουσία συνοδού (μαθητές δημοτικού) , μείωση των ελάχιστων αποστάσεων προκειμένου να δικαιούται ο μαθητής δωρεάν μεταφορά, χρήση οχημάτων ειδικών προδιαγραφών για την μεταφορά μαθητών (όχι της κοινής συγκοινωνίας ) κ.α.

ε. Απαιτείται η πρόσληψη σχολιάτρων για τον περιοδικό έλεγχο της υγείας των μαθητών. Προκαλεί εύλογη ανησυχία όταν, τόσους μήνες μετά, δεν έχει εκπονηθεί κάποιο πρόγραμμα περιοδικού ελέγχου μαθητών και εκπαιδευτικών! Αντί αυτών πληροφορούμαστε ότι αποδυναμώνεται, κατά τρόπο απαράδεκτο, η δυνατότητα του Νοσοκομείου Σύρου να πραγματοποιεί τεστ covid 19, καθώς περιορίζεται σε 50 τεστ την εβδομάδα…

στ. Απαιτούνται ειδικά μέτρα για ομαλή ψυχοκοινωνική μετάβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική μορφωτική διαδικασία. Χρειάζεται να στηριχτούν ολόπλευρα οι μαθητές, ειδικά οι μαθητές που βλέπουν να αλλάζει απότομα και η ζωή όλης της οικογένειας από τις συνέπειες της πανδημίας (απολύσεις, μειωμένο εισόδημα). Είναι ευθύνη της Πολιτείας να αντιμετωπιστούν ζητήματα ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών ( προσλήψεις μόνιμων σχολικών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την στελέχωση όλων των σχολικών μονάδων).

ζ. Απαιτείται η επιστημονική τεκμηρίωση για τα πιθανά προβλήματα/επιπτώσεις από την χρήση ( συχνά ακατάλληλων) μασκών από μικρά παιδιά που τρέχουν , ιδρώνουν κ.λ.π.

η. Απαιτείται κατά προτεραιότητα προγραμματισμός για να εξασφαλιστούν σχολικά κτίρια που να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής για μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και τις συνθήκες ασφάλειας.

θ. Με δεδομένο ότι, η πανδημία φαίνεται ότι επιστρέφει, απαιτείται, με ευθύνη του Υπουργείου, να παρθούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την λειτουργική  ενίσχυση των μαθημάτων από απόσταση ( δίκτυο , υποδομές ) αλλά και εξασφάλιση των μέσων ( εξοπλισμός, συνδέσεις ίντερνετ) που απαιτούνται για όλους τους μαθητές.

ι. Για το ζήτημα της ρύθμισης που αφορά στην δικτυακή εκπομπή των μαθημάτων ( κάμερες) θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μία βιαστική  ρύθμιση που βρίσκει αντίθετους τους εκπαιδευτικούς. Ως γονείς/κηδεμόνες δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εκτεθούν σε κανένα αδιάκριτο βλέμμα τα παιδιά μας, ειδικά κατά την ευαίσθητη διαδικασία του μαθήματος. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η εικόνα τους ή η φωνή τους να βγει έξω από τους τέσσερεις τοίχους της τάξης, δηλαδή εκεί που έχει χτιστεί με κόπο και έπειτα από χρόνο η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια. Εκεί που η μοναδική σχέση δασκάλου – μαθητή επιτρέπει να εκφραστεί κάθε παιδί χωρίς την παραμόρφωση της, με οποιοδήποτε τρόπο, καταγραφής.

κ. Το κλείσιμο των σχολείων και η ανάγκη υποστήριξης των παιδιών μας, μας έδωσε την ευκαιρία να εκτιμήσουμε το έργο που συντελείται στο σχολείο. Ζήσαμε την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να υποστηρίξουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα παιδιά μας. Μάθαμε από πρώτο χέρι για τα παιδιά που είναι «αδύναμα» στα μαθήματα, για το παιδί που μελετάει μόνο του, το γονιό που δεν ξέρει ούτε e-mail να στέλνει, την οικογένεια που  δεν  έχει χρήματα για σύνδεση στο ίντερνετ, το παιδί που βιώνει φόβο και ανασφάλεια, τους γονείς που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όχι τα νούμερα που γίνονται πηχυαίοι τίτλοι.

Χρειαζόμαστε μόνιμους εκπαιδευτικούς που θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την προσωπική σχέση με τους μαθητές τους και όχι μόνιμα «κενά» που καλύπτονται με ταλαιπωρημένους ανθρώπους που ξεσπιτώνονται κάθε χρόνο.

Χρειαζόμαστε πραγματικά δωρεάν, δημόσιο, σύγχρονο και ασφαλές σχολείο για όλους, με ειδική μέριμνα για όλα αυτά .

Ως γονείς δίκαια ζητάμε και αναμένουμε να «αξιοποιηθεί» η πανδημία ώστε να αντιμετωπιστούν, έστω εν μέρει, χρόνια προβλήματα της Δημόσιας Παιδείας που οφείλονται στην αντιμετώπισή της ως «κόστος»!

Το σχολείο αυτό είναι Συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας να το εξασφαλίσει, ισότιμα για όλους, ανεξάρτητα από, το εισόδημα, την γειτονιά ή την πόλη του κάθε παιδιού.

Αρ. πρ. 46 Για το άνοιγμα των σχολείων στις 7 Σεπτέμβρη