Υπόμνημα ΑΣΓΜΕ: Καμία διακοπή παροχή ρεύματος στις οικογένειες της χώρας

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι  Υπουργοί,

Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) σε  συνέχεια  του από  6-11-2020  Υπομνήματος μας  σε  σχέση με  την Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού σε όλους τους μαθητές για την ισότιμη πρόσβαση στη μόρφωση ,  με  αφορμή   πρόσφατο  περιστατικό  στην Κομοτηνή,    αλλά  και  τους   χιλιάδες  γονείς  που αγωνιούν και δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί  από την πανδημία ,  απαιτούμε  να  πάρετε  μέτρα ώστε :

  • Να  μην υπάρξει καμία διακοπή ρεύματος ,internet που θα στερεί σε μαθητές  τόσο  τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά  και  την ασφαλή  κάλυψη  των σύγχρονων αναγκών   αυτών και  των οικογενειών τους.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ_ΑΣΓΜΕ_ Καμία διακοπή παροχή ρεύματος στις οικογένειες της χώρας