ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ – ΟΔΗΓΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι γονείς,

            το Δ.Σ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) με το παρόν «Αλφαβητάρι-Οδηγό» θέλει να συμβάλλει στην όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωσή σας σχετικά με διάφορα θέματα που διέπουν τη λειτουργία, τη συμμετοχή  αλλά και τις εκλογικές διαδικασίες των Οργανώσεων Γονέων.

Βασική μας επιδίωξη  είναι να βοηθήσουμε κυρίως τους γονείς που συμμετέχουν για πρώτη φορά στα συλλογικά όργανα των Οργανώσεων Γονέων ή θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν και έχουν πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που λειτουργεί ένας Σύλλογος Γονέων, τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων του και τα θεσμικά όργανα στα οποία συμμετέχει.

Στόχος μας επίσης είναι να παράσχουμε στους γονείς όλη την απαραίτητη γνώση για τον ρόλο και τους σκοπούς των Οργανώσεων Γονέων οδηγώντας στη μεγαλύτερη δυνατή μαζικοποίηση των Συλλόγων Γονέων που αποτελούν τη βάση και τον θεματοφύλακα υπεράσπισης του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της Εκπαίδευσης.

Το «Αλφαβητάρι – Οδηγός» των Οργανώσεων Γονέων βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΣΓΜΕ (www.asgme.gr) με παραπομπές στη σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Οργανώσεων Γονέων και ανάρτηση αποφάσεων που διευκρινίζουν ζητήματα που δεν αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία.

Ακόμη στο παράρτημα, υπάρχουν διάφορα υποδείγματα (καταστατικά, πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, καταστάσεις ψηφισάντων, πρακτικό εκλογών κλπ) καθώς επίσης απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που απασχολούν τους γονείς είτε συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα των Οργανώσεων Γονέων είτε όχι.

Κάθε άποψη και  πρόταση για τη βελτίωση της παρούσας έκδοσης είναι ευπρόσδεκτη.

Το Δ.Σ της ΑΣΓΜΕ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α ΣΚΟΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Α.1 ΣΚΟΠΟΙ
Α.2 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

Β.1 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ
Β.2 ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Β.3 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Β.4 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
Β.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Γ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Γ.1 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ
Γ.1.1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Γ.1.2 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Γ.1.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Γ.1.4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Γ.1.4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Γ.2 ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
Γ.2.1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ(ΔΕΠ)
Γ.2.2 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Γ.2.3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Δ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Δ.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Δ.2 ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Δ.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Δ.4 ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Δ.5 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Δ.6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Δ.7 ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Κατεβάστε το «Αλφαβητάρι» σε εκτυπώσιμη μορφή PDF