ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΓΜΕ για τις ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ στις ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Με το νόμο 4790/2021 δόθηκε παράταση για τις εκλογικές διαδικασίες στους Συλλόγους Γονέων που έπρεπε να πραγματοποιηθούν το προηγούμενο έτος και δεν κατέστη παντού εφικτό, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, μέχρι 31/10/2021.

Η ΑΣΓΜΕ είχε κάνει συνεχείς παρεμβάσεις στην πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας για παράταση στα εκλεγμένα Όργανα των οργανώσεων γονέων και μετάθεση όλων των εκλογικών διαδικασιών. Με βάση λοιπόν την παράταση που δόθηκε από το Υπ. Παιδείας και τους νόμους που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των οργανώσεων γονέων, καθώς και τα προβλεπόμενα από τα καταστατικά της ΑΣΓΜΕ, των Ομοσπονδιών, των Ενώσεων και των Συλλόγων Γονέων, συστήνουμε σε όλες τις οργανώσεις γονέων να προχωρήσουν ακολουθώντας τις εξής διαδικασίες, ώστε να εξασφαλιστεί το ενιαίο των διαδικασιών που προβλέπεται σε όλη την κλίμακα του κινήματος των οργανώσεων γονέων.

 1. Οι εκλογές στους Συλλόγους Γονέων να ολοκληρωθούν εντός των προβλεπόμενων από τους νόμους ημερομηνιών (οπωσδήποτε όμως πριν από την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση  κάθε  Ένωσης).
 1. Όσοι Σύλλογοι Γονέων πραγματοποίησαν πέρυσι εκλογές και δεν έχουν πιάσει το 1/3, που προβλέπεται για να νομιμοποιηθούν και να συμμετέχουν σε υπερκείμενα Όργανα και στο Σχολικό Συμβούλιο, να πραγματοποιήσουν ξανά εκλογές για να πιάσουν το 1/3 και να έχουν νομιμοποίηση. Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέχρι και 3 φορές εκλογές για να πιαστεί το 1/3 της αντιπροσώπευσης των γονέων.
 1. Όσοι Σύλλογοι Γονέων πραγματοποίησαν πέρυσι εκλογές και έχουν πιάσει το 1/3, δεν υποχρεούνται να ξανακάνουν εκλογές, εκτός αν το ΔΣ αποφασίσει να ξαναγίνουν εκλογές για καλύτερη συμμετοχή και αντιπροσωπευτικότητα.
 1. Σύλλογοι που έκαναν εκλογοαπολογιστική ΓΣ και δεν πρόλαβαν να κάνουν εκλογές, πρέπει να πραγματοποιήσουν ξανά εκλογοαπολογιστική ΓΣ, να εκλέξουν Εφορευτική Επιτροπή και να διενεργήσουν τις εκλογές τους. Τα καταστατικά έχουν χρονικό όριο από την ΓΣ μέχρι τη διενέργεια των εκλογών.
 1. Σύλλογοι που έχουν κάνει ηλεκτρονική εκλογοαπολογιστική ΓΣ και μετά εκλογές, πρέπει να επαναλάβουν τις εκλογές τους γιατί δε νομιμοποιούνται. Στην εκλογοαπολογιστική ΓΣ εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές, κάτι που δεν προβλέπεται και δε διασφαλίζεται από τις ηλεκτρονικές ΓΣ.
 1. Όλες οι εκλογικές διαδικασίες (ΓΣ, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, εκλογές) πρέπει να γίνουν μόνο δια ζώσης για να μπορεί να νομιμοποιηθεί ο Σύλλογος Γονέων.
 1. Σε Συλλόγους Γονέων που έπαψε να υφίσταται το ΔΣ (πχ λόγω αλλαγής βαθμίδας του μαθητή που εκπροσωπούσε ο γονέας) ΓΣ για διενέργεια εκλογών μπορεί να συγκαλέσει σύμφωνα με τα καταστατικά των Ενώσεων η ίδια η Ένωση Γονέων και σύμφωνα με το νόμο ο Διευθυντής του σχολείου. Καλούμε τις Ενώσεις και τις Ομοσπονδίες να συνδράμουν έμπρακτα και σύμφωνα με τα καταστατικά τους στη σύγκλιση ΓΣ σε Συλλόγους Γονέων για στη διενέργεια των εκλογών.
 1. Καμία Ένωση Γονέων δεν μπορεί να διενεργήσει ΓΣ και εκλογές πριν τις 31/10/2021 εάν δεν έχουν ολοκληρώσει όλα τα σχολεία του Δήμου τις εκλογικές τους διαδικασίες γιατί δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένας Σύλλογος Γονέων από την Ένωση.
 1. Σύμφωνα με τους νόμους 1566/1985, 2621/1998 και 4415/2016 οι εκλογικές διαδικασίες στις υπερκείμενες Οργανώσεις Γονέων έπονται των εκλογών των Συλλόγων Γονέων ώστε να έχει διαμορφωθεί εκλογικό σώμα με βάση την αντιπροσωπευτικότητα που ορίζουν οι νόμοι. Έτσι για να υπάρχει ενιαία διαδικασία σε όλη τη χώρα, η ΑΣΓΜΕ προτείνει οι εκλογές για
  • τις ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 28/2/2022
  • τις ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 30/4/2022
  • την ΑΣΓΜΕ μέχρι 30/6/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛ ΓΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ στις ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ